2e netwerk bijeenkomst Huiskamers

Op dinsdag 28 februari vond de 2e netwerk bijeenkomst plaats in de Loohof in Zetten. De aftrap was voor Hester van Aalst, als kwartiermaker van de gemeente/ voorzitster van Huiskamer Elst. Gastheer was Jack op den Brouw en hij vertelde over alle activiteiten, die  op alle werkdagen en af en toe in het weekend in de Loohof plaatsvinden en waar hij en de andere vrijwilligers druk mee zijn ten behoeve van inwoners van Zetten en omgeving. Indrukwekkend! Theo Voorn deed als opwarmronde een gedeelte van een muziekbingo, waar gezellig op meegezongen werd. Het stamppot diner erna werd ook gebruikt als netwerk mogelijkheid. Johan Reuser van de gemeente vertelde over de gemeentelijke subsidie mogelijkheden,  dat hij bezig was om een format te maken om het aanvraag formulier te vereenvoudigen en dat de aanvraag gedaan moet worden vóór 1 oktober voor het daarop volgende jaar. Andere onderwerpen: gebruik maken van elkaars expertise en elkaars activiteiten en uitwisseling van de overal aanwezige spellen. In Oosterhout wordt om de 2 jaar een gezellige en druk bezochte Ouderenbeurs gehouden. John Baaijens had de wens om die in het tussenliggende jaar ook beurtelings op andere locaties te houden om ook daar de bewoners kennis te laten nemen met activiteiten, zorg mogelijkheden en te laten weten waar je terecht kunt met de hulpvragen van de zorgvrager en/of de mantelzorger. Cursussen/workshops vrijwilligers (dementie vriendelijkheid en reanimatiecursus en gastvrijheid(bij behoefte). Ook werden de thema bijeenkomsten m.b.t. ‘laat je niet neppen’, cyber veiligheid en babbeltrucs toegelicht. Die worden dit voorjaar en najaar door de gemeente georganiseerd. Ook Maud van Braam, coördinator Ouderenwerk van Forte Welzijn, liet weten wat zij voor ouderen en ouderen organisaties kon betekenen. Een geslaagde avond. De volgende netwerkbijeenkomst (alleen genodigden) is woensdag 14 juni in de Oude School in Hemmen.

Deel dit bericht